Haberler:
Aşı Bilgilendirmesi - 29 Nisan 2019 Pazartesi, 17:03
'Hüzün Ana ve Çocukları' - 26 Nisan 2019 Cuma, 14:05
CDC Yetişkin Tedavi Rehberi - 23 Nisan 2019 Salı, 19:40
Lenfomalar - 09 Nisan 2019 Salı, 13:54
Kanser Haftası Posterleri - 04 Nisan 2019 Perşembe, 11:04
KTTB Olağanüstü Genel Kurul Daveti - 01 Nisan 2019 Pazartesi, 10:07
Tüberküloz Bilgi Güncelleme Toplantısı - 25 Mart 2019 Pazartesi, 12:46
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Sağlıkta Şiddete Hayır !

 

saglikta siddete Hayir KTTB

 

Sağlık kurumlarındaki şiddet “hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen,sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik istismar, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum” olarak ifade edilmektedir.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla,

güvenliğin sağlanması,

eleman sayısının yeterli olması,

fiziki yapı ve donanımın eksiksiz olması,

iletişim, eğitim gibi konularda iyileştirmelerin yapılmasının yanı sıra

şiddete ilişkin yasal düzenlemeler de gerekmektedir.                                                                                                  

Sağlık çalışanları ve sağlık örgütleri olarak yıllardan beridir hastanelerin güvenlik tedbirlerinin ve güvenlik görevlerinin artırılması gerektiği,

hastanelerde hizmet sunumunu kesintiye uğratan veya engelleyen her türlü alt yapı, cihaz, ilaç, personel ve yatak eksikliklerinin giderilmesi gerektiği konularında uyarılar yapmaktayız.

Hastanelerden hizmet alan hastalarımız ve yakınları, çeşitli eksiklikler nedeni ile karşılaştıkları sorunlar neticesi yaşadıkları çaresizliği ve buna bağlı tepkiyi karşılarında buldukları sağlık çalışanlarına yöneltmektedirler.

Bu tepki zaman zaman sözlü veya psikolojik saldırı olabildiği gibi fiziksel şiddet de olabilmektedir.

Bu gibi olayların “hasta psikolojisi” arkasına saklanması ve mazur görülmeye veya gösterilmeye çalışılması olasıdır.  Kendisini veya yakınını tedavi etmesi beklenen sağlık personeline yönelik her türlü şiddet davranışları asla hasta psikolojisi ile açıklanabilecek, hafife alınabilecek davranışlar değildir.

Şiddeti artıran unsurlardan birisi de cezasızlık kültürüdür ve şiddeti uygulayan kişiler cezalandırılmayacakları ya da önemli bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesi ile hareket etmektedir.

Bu nedenledir ki sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hiçbir şekilde hoşgörü gösterilmeyeceği ve mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi önleyicilik açısından önemlidir.

Sağlık çalışanlarının kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda hasta hakları da en iyi şekilde korunacaktır.

Sağlık hizmetleri kamusal nitelikte olduğu için sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kamu sağlığına yönelik bir suç sayılmalıdır. 

Yaşanan şiddet eylemlerinin sosyokültürel çevrede nasıl karşılandığı ve kabul edilip edilmemesi, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Eğer bir şiddet eylemi toplumda kabul görüyor ise meşrulaşmış bir eyleme dönüşebilmektedir. Şiddetin, bir toplumda onay görmesi devam ettikçe, kişilerin yaşamının bir parçası haline gelmesi kaçınılmazdır.

Bu nedenle toplumun eğitilmesi, şiddetin kontrolünde ve engellenmesinde son derece önemlidir.

Politikacıların/toplumda etkili kişilerin olumsuz söylemleri de şiddet olaylarının yaşanmasında belirleyici olabilmektedir:

Özellikle hekimlerin itibarını sarsan ve hedef haline getiren yetkili ağızlarından gelen açıklamalar insanlar tarafından unutulmamaktadır.

Güvenlik önlemleri şiddet olaylarının yaşanmasında son derece etkilidir:

Çalışma Şartları da şiddet olaylarında etkilidir. Bu nedenle

(– Çalışma şartlarının iyileştirilmesi için

Fiziki ortamın düzenlenmesi,

– İş yoğunluğunun azaltılması,

– Personel sayısının artırılması,

- Mesai saatlerinin azaltılması,

– Nöbet aralıklarının düzenlenmesi, aşırı nöbetten kaçınılması,

– Nöbetlerin tek tutulmaması sağlanmalıdır.)

Sağlıkta Şiddet Haberlerinin Veriliş Tarzı:

Sağlıkta şiddet olaylarının haberlerde geniş olarak yayınlanmaması gereklidir. Şiddetin nasıl yapıldığının açıklanması, şiddet olaylarının çok geniş kitlelere ulaşmasına neden olmaktadır. Bu durum toplumda şiddetin taklit edilmesine yol açabilmektedir. Dolayısıyla gazetelerde yer alan sağlıkta şiddet haberleri şiddeti öğretici nitelikte hazırlanmamalıdır. Haberlerde, dolayısıyla gazetelerde, şiddet içeren unsurları mümkün olduğunca görselleştirmemek önemlidir.

Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi amacıyla alınacak önlemlerde

öncelikle şiddetin hoş görülmediği bir ortamın oluşturulması,

işyerinde meydana gelen şiddet olaylarının, şiddet türüne bakılmaksızın suç sayılması,

bunun için gerekli yasal altyapının oluşturulması gerekmektedir.

Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddet davranışları ceza hukuku kapsamına alınmalı ve kesin bir şekilde cezalandırılmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki biz sağlık çalışanları  hastalarımızın sağlık sorunlarını, hastalıklarını, ağrılarını tedavi etmeye, gidermeye çalışan, çoğu zaman hastalarımızın sırdaşı, dostu olan, hastalığa karşı onların yanında/tarafında yer alan ve asla karşılarında olmayan kişileriz. Buna rağmen ülkemizde de bu tür olaylar görülmekte, ekonomik zorlukların artması ile tırmanan toplumsal gerilim ve şiddet olayları gibi sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları da artmaktadır.

Ülkemizde  sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için sağlık sisteminin iyileştirilmesi, erişilebilir ve eşit olması, eksikliklerin giderilerek bunlardan çalışanların sorumlu tutulmasına son verilmesi, güvenlik zafiyetinin giderilmesi ve şiddet uygulayanların cezai işlem görmesi, cezaların caydırıcı olması şarttır.

Sağlık Bakanlığı, Sendikalar ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile diğer sağlık meslek kuruluşları bir araya gelerek uzun vadeli bir şiddet önleme programı hazırlamalıdır.

Bizler, bu ülkede çalışan sağlık çalışanları ve sağlık örgütleri olarak daha iyi sağlık iletişimi için çalışmalıyız. Sağlık sistemine ve sağlıkçılara olan güvenin artması için çalışmalıyız. Bu konuda medya, eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmalıyız.

Hastanelerde güvenlik görevlilerinin artırılması, sosyal hizmet uzmanlarının, psikologların görevlendirilmesi önemlidir.

Yetkililerin artık bu sorunu görmezden gelmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yasalar da dahil gerekli düzenlemeler hemen yapılmalı, gerekli adımlar atılmalıdır.

Pazar günü yaşanan olayda şiddete uğrayan hemşiremize geçmiş olsun der, olayı kınıyoruz.  Yetkilileri can kaybı yaşanmadan hareket etmeye ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

 

Dr. Özlem Gürkut

(Başkan)

Website Security Test