Haberler:
Aşı Bilgilendirmesi - 29 Nisan 2019 Pazartesi, 17:03
'Hüzün Ana ve Çocukları' - 26 Nisan 2019 Cuma, 14:05
CDC Yetişkin Tedavi Rehberi - 23 Nisan 2019 Salı, 19:40
Lenfomalar - 09 Nisan 2019 Salı, 13:54
Kanser Haftası Posterleri - 04 Nisan 2019 Perşembe, 11:04
KTTB Olağanüstü Genel Kurul Daveti - 01 Nisan 2019 Pazartesi, 10:07
Tüberküloz Bilgi Güncelleme Toplantısı - 25 Mart 2019 Pazartesi, 12:46
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

YÖDAK Bağımsız Olmalı

 

kttb logo

 

Bilindiği üzere, KKTC’de Yükseköğrenim alanındaki ilk adımlar 1979 yılında bugünkü Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin temellerini oluşturan Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile atılmıştı. Dönemin Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları çerçevesinde kurulan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi adını alan enstitünün ardından 1985 yılında Girne Amerikan Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 17/1986 sayılı Milli Eğitim Yasası’na bağlı olarak Bakanlar Kurulu onayı ile 1988 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, 1989 yılında ise Lefke Avrupa Üniversitesi kurulmuştu.

Hızla çoğalan üniversiteler karşısında 17/1986 sayılı Milli Eğitim Yasasının  yetersiz kalmasıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin l5 Ocak, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Yükseköğretim Kurumları Kuruluş, Görev, Denetleme ve Akreditasyonu Yasası" yürürlüğe girer ve yasada "YÖDAK", Yükseköğretim Kurumları Denetleme ve Akreditasyon Kurulu olarak tanımlanmış olur.

Yasanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulan ve kurulacak olan özel yüksek öğretim kurumlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını ve öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esaslarını bir bütünlük içinde belirlemek ve gözetim ve denetim işlerini yürütmek, ayrıca Özel yükseköğretim kurumlarının akreditesi ve bununla ilgili gözetim ve denetim işlevlerini düzenlemekti.

Yüksek Öğrenim Sektörünün gelişip  büyümesi nedeniyle,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olarak kabul edilen yükseköğrenimi tekrardan ve daha kapsamlı olarak planlamak ve koordine etmek, denetlemek ve akreditasyonu sağlamak, üniversiteler arası koordinasyonu sağlamak ve yükseköğretimde kaliteyi sağlamak amacıyla, 13 Aralık, 2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Yasası çerçevesinde Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) yeniden yapılandırılmıştır. Bugün ise yasa tekrardan revize edilmektedir.

Ülkemizde şu anda 12 Üniversite,  4 Tıp Fakültesi 2 Diş Hekimliği Fakültesi  mevcuttur. Üniversitelerimizin ülkemize sağlamış olduğu ekonomik kazanç inkar edilemez. Ancak eğitim verilen ve mezun edilen öğrencilerin kalitesi de çok önemlidir. Bugüne kadar maalesef  ne bir planlama, ne bir denetleme, ne de üniversiteler arası bir koordinasyonu ve kaliteyi artırmak için girişimler yapılmış değildir. Alınan öğrenci sayısına ve kalitesine  dikkat edilmemektedir. Ülkemizde ikamet edecek öğrenci sayısına bakılmamakta bu nedenle de ilgili branşlarda işsizler ordusu karşımıza çıkmaktadır. Kaliteli eğitim de verilememektedir.

Milli Eğitim Bakanlığından İhtisas izni almadan ihtisas vermeye çalışılmakta, doktor arkadaşlarımız zor durumda kalmaktadır.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu bağımsız olmalıdır. Siyasallaştığı taktirde, halihazırda sorunlar yaşayan, yasası tekrar değişikliğe giden YÖDAK’ın daha da karmaşık hale geleceği kaçınılmazdır. YÖDAK yasasının daha etkili hale getirilmesi ve denetimlerin tam olarak yapılması eğitimdeki sorunların çözümü yönünde daha etkin olacaktır.

 

                              

Dr. Kenan Arifoğlu                    Dr. Mustafa Taşçıoğlu                  Dr. Ahmet Özant

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği     Kıbrıs Türk Tabipleri Odası       Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası

 

 

 

Website Security Test