• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Tıp-İş 14 Mart Basın Açıklaması

 

Tip is Logo

 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Sıla Usar’ın 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile yayımladığı mesaj aşağıdaki gibidir:

Bir 14 mart’a giderken ülkemizde sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurulması yönündeki inançlarımız ve umutlarımız sarsılmaya devam ediyor.

Ülkemizde sağlık sistemindeki sorunlar Kıbrıs sorunu kadar eskidir. Sağlık sistemindeki sorunların çözülmesi için yapılması gereken yasal düzenlemeler yıllardır gelen geçen hükümetler tarafından ihmal edilmiş, zamanında yapılması gerekenler yapılmadığı için bugün bu ihmalin doğurduğu kaotik ortamda hem hizmet veren hekim ve sağlık çalışanları, hem de hizmet bekleyen yurttaşlar bunalmış durumdadır. Sağlık Bakanlığı verilen hizmetleri denetleme zaafiyeti içinde olduğundan denetimsizliğin sonucu olarak ortaya çıkan sorunlar mesleğimize zarar vermeye devam etmektedir.

Kamu sağlık merkezlerinde hekim eksiklikleri dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bazı branşlarda hizmetler eksiklikler nedeni ile aksayarak yürütülmektedir. Devlet az hekimle  çok iş yaptırma baskısını her geçen gün artırmaktadır. Hekimler yoğun çalışmaktan ötürü tükenmekte, hastalar arzu ettikleri hizmeti alamamaktadır. Bugün  kamu hastanelerinde onlarca sözleşmeli, onlarca mecburi hizmetçi hekim özlük haklarından yoksun olarak çalışmaktadır.  47/2010 numaralı “Göç Yasası”ndan sonra tüm kamu çalışanlarında olduğu gibi hekimlerin de özlük hakları kabul edilemeyecek düzeylere çekilmiştir.

Kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinin fiziki koşulları günümüz gereklerinden çok uzaktır. Acil servis ve ameliyathanelerimiz bakımsız, olması gereken alt yapılardan yoksundur. Devlet hastanelerine yatırım yapılmamaktadır.

Devlet kamu sağlık hizmetlerinden elini çekme gayreti içindedir. Gelen geçen hükümetler,sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirmemekte ısrar etmekte, Anayasal bir hak olan sağlık hizmetlerine önem vermemektedir.

-İnsanlık tarihi kadar eski bir mesleğin mensupları olarak içinde bulunduğumuz ortamda hastalarımıza arzu ettiğimiz hizmetleri vermekte zorluk çektiğimiz için;

-Devletin halkın hastanelerinden vazgeçtiğini gördüğümüz için;

-Hekim özlük haklarının iyileştirilmemesi ve her geçen gün hakların budanması nedeni ile hekimlerin bir bir kamu hastanelerinden istifa etmelerine seyirci kalındığı için;  

-Devletin yasaları gündeme almak, sorunları çözme gayreti içine girmek yerine KKTC vatandaşı olmayan hekimleri istihdam etmesi nedeni ile 14 Mart Tıp Bayramı’nı sevinçle değil buruklukla kutlamaktayız.

Kamu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi yerine sağlıkta taşeronlaşma ve özelleştirilme hayalleri oldukça 14 Mart Tıp Bayramı’nı sevinçle kutlamamız mümkün olmayacaktır.

Yakın coğrafyamızda savaşlar göçler yaşanmakta, yoksul insanlar, çocuklar her gün yaşamlarını kaybetmektedir. İnsan yaşamı için var olan hekimlik mesleği hem ülkemizde hem de yakın coğrafyamızda zor zamanlardan geçmektedir.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak en büyük dileğimiz yakın coğrafyamızda insan yaşamına kıyan savaşların sonlanması, insan yaşamını katlanılmaz bir hale sokan göçlerin durmasıdır.

Ülkemizde ise özgürlük, adalet, barış ve sürdürlebilir bir sağlık sistemine ulaşmak için yılmadan çalışmaya devam edecek, daha güzel bir ülkede yaşama inancımızı ve umudumuzu hep canlı tutacak kararlılığımız olduğunu kamu oyu ile paylaşırız.

 

Saygılarımla,

Dr Sıla Usar

(Başkan)

 

 

 

 

Website Security Test