• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

 

kttb logo

Değerli üyemiz,

“Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası” için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Anadolu Sigorta arasında anlaşma yapılıştır.

Mesleki Sorumluluk sigortası sigortalının uzmanlık alanına göre ve aşağıda detayları verilen tablodaki sorumluluk risk grubuna göre, prim tablosunda belirtilen teminat seçenekleri itibarıyla net pirim olarak belirlenecektir. İlgi duyan meslektaşlarımız Anadolu sigorta temsilcisi Buket Gerçek Kaymaklıl’ya 05428887006 numaralı telefondan temas edebilirsiniz.

Saygılarımızla bilginize sunulur.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Filiz Besim

(Başkan)

 

 

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Limit ve Primleri (Kıbrıs)

Sigortalının uzmanlık alanına göre aşağıda yer alan tablodaki sorumluluk risk grubuna göre aşağıdaki prim tablosunda belirtilen teminat seçenekleri itibariyle net prim belirlenir.

Risk GrubuTEMİNAT LİMİTİ (olay başına ve yıllık toplam)
 50.000100.000250.000       400.000
1220300430550
2385480690825
35807701.1001.375
46959351.3201.650
Devamlılık indirimi:

       Poliçenin ara vermeden yenilenmesi durumunda, yenileme poliçesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarife fiyatları üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda devamlılık indirimi uygulanır.

-     1. Yenilemede : % 10

-     2. Yenilemede : % 15

-     3. ve daha sonraki yenilemelerde : % 20

       Aşağıda belirtilen durumlarda devamlılık indirimi uygulanmaz

       -Poliçe kapsamında bir tazminat ödemesi yapılması,

       -Poliçe kapsamında bir hasar dosyası açılmış olması,

       -Poliçelerin ara verildikten sonra yeni poliçe düzenlenmesi,

       -Diğer sigorta şirketlerinden gelen poliçeler için ilk yıl.

Muafiyet: En az 5.000 TL olmak üzere her bir hasarın %10’u

 

RİSK GRUPLARI TABLOSU

A-

 

 RİSK GRUBU
Kod 1.GRUP2.GRUP3.GRUP4.GRUP
0Pratisyen Tabip  X  

B-

 

 RİSK GRUBU
KodUzmanlık Dalları1.GRUP2.GRUP3.GRUP4.GRUP
1Acil Tıp
(İlk ve acil yardım)
   x
2Adli Tıpx   
3Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi  x 
4Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi   x
5Aile Hekimliği x  
6Algoloji  x 
7Anatomix   
8Anesteziyoloji ve Reanimasyon   x
9Askeri Psikiyatri  x  
10Askeri Sağlık Hizmetleri
(Askeri Sahra Hekimliği)
(Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği)
x   
11Beyin ve Sinir Cerrahisi
(Nöroşirurji)
   x
12Cerrahi Onkoloji
(Onkolojik cerrahi)
   x
13Çevre Sağlığıx   
14Çocuk Acil   x
15Çocuk Cerrahisi  x 
16Çocuk Endokrinolojisi
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
 x  
17Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları  x 
18Çocuk Gastroenterolojisi
(Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme)
  x 
19Çocuk Genetik Hastalıkları x  
20Çocuk Göğüs Hastalıkları  x 
21Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
(Çocuk Hematolojisi)
(Çocuk Onkolojisi)
  x 
22Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi)
(Çocuk Alerjisi)
(Çocuk allerjisi)
 x  
23Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi   x
24Çocuk Kardiyolojisi  x 
25Çocuk Metabolizma Hastalıkları
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
 x  
26Çocuk Nefrolojisi  x 
27Çocuk Nörolojisi  x 
28Çocuk Radyolojisi x  
29Çocuk Romatolojisi x  
30Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  x 
31Çocuk Ürolojisi  x 
32Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Psikiyatrisi)
(Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları)
  x 
33Çocuk Yoğun Bakımı   x
34Deri ve Zührevi Hastalıkları
(Dermatoloji)
 x  
35El Cerrahisi   x
36Endodonti  x 
37Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları x  
38Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
(Enfeksiyon Hastalıkları)
(Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları)
  x 
39Epidemiyolojix   
40Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
(Fizik tedavi ve rehabilitasyon)
 x  
41Fizyolojix   
42Gastroenteroloji  x 
43Gastroenteroloji Cerrahisi   x
44Genel Cerrahi
(Genel şirürji)
   x
45Geriatri
(Geriyatri)
 x  
46Göğüs Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
   x
47Göğüs Hastalıkları
(Göğüs hastalıkları ve tüberküloz)
  x 
48Göz Hastalıkları  x 
49Halk Sağlığıx   
50Harp Cerrahisi   x 
51Hava ve Uzay Hekimliği
(Hava hekimliği)
 x  
52Hematoloji  x 
53Histoloji ve Embriyoloji
(Embriyoloji ve histoloji)
(Tıbbi histoloji ve embriyoloji)
(Histoloji ve ambriyoloji)
x   
54İç Hastalıkları  x 
55İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
(İmmünoloji)
(Alerjik Göğüs Hastalıkları)
(Alerji Hastalıkları)
(Allerjik hastalıklar)
 x  
56İş ve Meslek Hastalıkları
(İşçi sağlığı ve iş güvenliği)
 x  
57Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi   x
58Kadın Hastalıkları ve Doğum   x
59Kalp ve Damar Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
   x
60Kardiyoloji  x 
61Klinik Nörofizyoloji x  
62Kulak Burun Boğaz Hastalıkları  x 
63Nefroloji  x 
64Neonatoloji   x
65Nöroloji  x 
66Nükleer Tıp x  
67Ortodonti  x 
68Ortopedi ve Travmatoloji   x
69Çocuk Diş Hekimliği  x  
70Periferik Damar Cerrahisi   x
71Perinatoloji   x
72Periodontoloji x  
73Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi   x
74Protetik Diş Tedavisi  x 
75Radyasyon Onkolojisi x  
76Radyoloji
(Radyodiyagnostik)
  x 
77Romatoloji
(Rumatoloji)
 x  
78Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Psikiyatri)
  x 
79Sitopatoloji
(Sitoloji)
 x   
80Spor Hekimliği x  
81Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
(Deniz ve sualtı hekimliği)
(Deniz hekimliği)
 x  
82Temel İmmünoloji
(İmmünoloji)
x   
83Tıbbi Biyokimya
(Biyokimya ve klinik biyokimya)
x   
84Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
(Hidroklimatoloji)
x   
85Tıbbi Farmakolojix   
86Tıbbi Genetik x  
87Tıbbi Mikoloji
(Mikoloji)
x   
88Tıbbi Mikrobiyoloji
(Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji)
(Mikrobiyoloji)
x   
89Tıbbi Onkoloji  x 
90Tıbbi Parazitoloji
(Parazitoloji)
   
91Tıbbi Patoloji
(Patoloji)
x   
92Tıbbi Viroloji
(Viroloji)
x   
93Üroloji  x 
94Yoğun Bakım   x
95Diş Tabibi  x  
96Restoratif Diş Tedavisi  x 
97Ağız Diş ve Çene Patolojisi x  
98Gelişimsel Pediatri x  

* Uzmanlık öğrencileri (asistanlar) devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edileceklerdir. Örneğin Acil Tıp uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimine başladığı andan itibaren “risk grubu 4” olarak değerlendirilecektir.

 

 

 

 

 

Website Security Test