• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Sağlık Bakanı Ziyaretimiz

 

Sb Ziyaret KTTB

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin 27 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen 22. Olağan Genel Kurulunda görev alan başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı’ndan gelen bir bakan olarak sizleri makamınızda ziyaret etmekten mutluluk duymaktayız.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, yasasından aldığı görev ve sorumlulukla sadece bir meslek örgütü olarak değil insan sağlığını ilgilendiren tüm konularda çalışmaktadır.

Bu dönemde de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, ülkemizde çağdaş, insan odaklı adil ve erişilebilir bir sağlık sisteminin yerleştirilmesi için, insan sağlığının korunması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için, çalışma kararlığındayız. Ülkemizin kısıtlı hekim kaynağının en verimli şekilde hizmete katılacağı, ülkenin kaynaklarını adil paylaşacağı bir sistem yaratmanın önemine inanmaktayız.

Bu düşüncelerle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak Sağlık Bakanlığı`mızdan beklentilerimiz:

-Yürütülmekte olan yasa çalışmalarına aktif katılımımızın sağlanması ( Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Sınav Tüzüğü, Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası, Kredilendirme Tüzüğü, TUK Eğitim Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılması çalışmaları gibi)

-Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan istatistik birimi ile bilgi paylaşımı ve işbirliğimizin sağlanması,

-Ülkemizde hizmet veren tüm sağlık birimlerinden tıbbi atıkların usulüne uygun şekilde ve düzenli olarak toplanması için Sağlık Bakanlığı'nın gerekli önlemleri alması.

-Tüm sağlık birimlerindeki ameliyathane, acil servis  ve yoğun bakım ünitelerinin çağdaş tıp uygulamaları kılavuzlarına uygun standartlar doğrultusunda denetlenerek yapılandırılması.

-Ülkemizde her ne ad altında olursa olsun her türlü tıbbi uygulamanın uzman sağlık personelleri tarafından yapılması, güzellik merkezleri, tamamlayıcı tıp hizmetleri adı altında ehil olmayan kişilerce tıbbi uygulamalara izin verilmemesi.

Kıbrıs Türkleri Birliği olarak, Sağlık Bakanlığımızla her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu belirtir, Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Özlem Gürkut

(Başkan)

Website Security Test