• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Dr. Bakhtiyar Mammadov ile ilgili KTTB Basın Açıklaması

 

KTTB Basin Aciklamasi

 

Bakanlar Kurulu’nun 04/12/2018 tarihli, TE(K-I)1479-2018 sayılı kararı ile, 28/07/1984 Azerbaycan doğumlu Bakhtiyar Mammadov’un Ocak 2016’dan beri ülkemizde bulunduğu, 21/10/2016 tarihinden itibaren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatrist) olarak özel bir hastanede çalıştığı, ayrıca KKTC Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Dipkarpaz, Erenköy, Geçitkale ve Akdoğan köylerinin sağlık ocaklarında gönüllülük ilkesine dayanarak çocuk doktoru olarak hizmet vermekte olduğu, özellikle Erenköy ve Dipkarpaz bölgelerinde çocuk doktoru bulunmadığı sebebiyle Erenköy ve Dipkarpaz Sağlık Merkezlerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve iyi ahlak sahibi olduğu gerekçesiyle, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi uyarınca KKTC Yurttaşlığı’na alınmış ve karar resmi gazetede de yayınlanmıştır.

Bakhtiyar Mammadov’a, 04/08/2016 tarihinden 03/08/2017 tarihine kadar geçerli olmak kaydıyla 13/1976 sayılı Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yasası hükümlerine göre Pratisyen Hekim olarak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği geçici üyeliği verilmiştir. Keza yine Yasa hükümlerine göre işbu üyelik sadece özel K. G. Hastanesinde çalışması doğrultusunda verilmiştir. 03/08/2017 tarihinde üyeliğinin sona ermesinin ardından, ilgili yasa hükümleri uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere aynı şartlarda 04/08/2017 tarihinden 03/08/2018 tarihine kadar geçerli olmak kaydıyla üyeliği 1 yıl daha uzatılmıştır. 13/1976 sayılı Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca üyeliği bir yıl daha uzatılmış bir tabibin geçici üye olarak kaydedilmesi, dolayısıyla tabiblik hizmeti görevini sürdürebilmesi için yeniden müracaat etmesi gerekmektedir. Ancak işbu sürenin ardından tarafımıza yapılmış herhangi bir başvuru mevcut değildir. Bu sebeple Bakhtiyar Mammadov 03/08/2018 tarihinden sonra KKTC sınırları içerisinde hiçbir surette tabiblik hizmeti veremez. Ancak üyeliği sona ermiş olmasına ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yetkilileri tarafından işbu husus bilgisine getirilmiş olmasına rağmen, tabiplik hizmeti vermeye devam etmiş olması hem yasalarımıza hem de etik kurallara aykırıdır.

Keza 13/1976 sayılı Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasası uyarınca hiçbir geçici üye, üyeliği kazanırken izin verilen sağlık kuruluşu dışında mesleğini başka herhangi bir sağlık kuruluşunda (kamu veya özelde) icra edemez. Dolayısıyla Bakhtiyar Mammadov’un Bakanlar Kurulu’nun 04/12/2018 tarihli, TE(K-I)1479-2018 sayılı kararında belirtilen şekilde, Kunter Güven Hastanesi dışında Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Dipkarpaz, Erenköy, Geçitkale ve Akdoğan köylerinin sağlık ocaklarında gönüllülük ilkesine dayanarak çocuk doktoru olarak hizmet vermiş ve/veya veriyor olması yasaya aykırılık teşkil etmektedir.

Bakhtiyar Mammadov’un, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ndeki geçici üyeliği döneminde tarafımızca sadece Pratisyen Hekim olarak hizmet vermesi doğrultusunda izin verilmiş ve/veya işbu şekilde kaydı yapılmıştır. Ancak Pratisyen Hekim olarak kayıtlı ve/veya herhangi bir tıp dalında uzmanlığı onaylanmamış olmasına rağmen Bakanlar Kurulu’nun 04/12/2018 tarihli, TE(K-I)1479-2018 sayılı kararında belirtilen şekilde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Pediatrist) olarak hizmet vermiş olması yasalarımıza aykırı olmakla beraber halk sağlığı açısından da büyük risk teşkil etmektedir.

Dolayısıyla belirtilen tüm bu sebepler ve keza KTTB Yasasına aykırı olan işbu gerekçeler ile söz konusu kişiye Bakanlar Kurulu vatandaşlık vermiştir.

Son zamanlarda bu konu gündeme çarpıtılarak getirilmiş ve basında da sıkça yer almıştır.

Yine konu ile ilişkilendirilen Dipkarpaz bölgesindeki hekim eksikliği açısından da bakılacak olursa, ülkemizin tüm bölgelerine ve tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sağlamak öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın görevidir. Dipkarpaz’daki sağlık ocağında çalıştırılmak üzere gereken sayıda ve nitelikte hekim görevlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın derhal münhal açmasını, yasalara uygun şekilde ve aranan niteliklere haiz hekimlerin bölge halkına hizmet vermek üzere ivedi bir şekilde görevlendirilmesini talep ederiz.

 

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

 

 

Website Security Test