Haberler:
Avrupa Hareketlilik Haftası - 12 Eylül 2019 Perşembe, 13:44
Patlamalar İle İlgili Basın Açıklaması - 12 Eylül 2019 Perşembe, 11:08
Doğal Gaz Konusu, Yapmamız Gerekenler - 09 Eylül 2019 Pazartesi, 11:45
Eşit ve ücretsiz sağlık talebi - 19 Ağustos 2019 Pazartesi, 15:27
Acı Kaybımız (Dr. Erbay Arman) - 19 Ağustos 2019 Pazartesi, 13:00
Bilgilendirme Toplantısı Daveti - 05 Ağustos 2019 Pazartesi, 14:45
Batı Nil Virüsü Hakkında Basın Açıklaması - 27 Temmuz 2019 Cumartesi, 12:36
Acı Kaybımız (Dt. İnci Taşarkan) - 10 Temmuz 2019 Çarşamba, 11:58
Başbakan Ziyaretimiz - 28 Haziran 2019 Cuma, 10:52
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Dumansız Ada Platformu Basın Açıklaması

 

dumansiz hava kttb

 

DUMANSIZ ADA PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI

Dumansız Ada Platformu, on yılı aşkın bir süreden beri tütünle mücadele faaliyetleri yürütmektedir. Platform, Tütün ve Tütün Ürünlerinden Koruma ve Denetim Yasasının oluşturulmasında lokomotif görevi görerek, yasanın yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte aktif görevlerde bulunmuş, sonrasında da yine yasanın uygulanma sürecinde her zaman takipte kalmıştır. Dumansız Ada Platformu olarak yasanın etkin bir şekilde ve KKTC genelinde uygulanamıyor olmasından, ayrıca bazı kişiler, kamu yöneticileri ve işletme sahipleri tarafından yasanın uygulanması noktasında direnç gösterilmesinden ötürü üzüntü duymaktayız.

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, dünyada en önde gelen halk sağlığı sorunlarından birisidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 7 milyon kişi tütün kullanımından dolayı hayatını yitirmektedir. Bunun 900 bin kadarını ise pasif içici olarak adlandırdığımız kullanmadığı halde dumanına maruz kalan kişiler oluşturmaktadır. Tütün yaprağının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması içilmesi, çiğnenmesi veya buruna çekilmesi şeklinde kullanılmasının, vücuda verdiği zararlardan korunma amaçlı çıkarılan yasalarla, kapalı alanlarda tütün kullanımının birinci dünya ülkelerinde başarıyla engellenmesine rağmen üçüncü dünya ülkelerinde tam anlamıyla uygulanamamaktadır.

Tütün ve tütün ürünlerinin dumanında var olan formaldehit, katran, karbormonoksit, siyanür, naftalin, katmium gibi 4000’den fazla kimyasal maddenin 70’ten fazlası kanser yapıcı özelliğe sahiptir. Sigaranın insan DNA’sına verdiği zararı kansere yol açtığı, özellikle akciğer kanserine neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra kalp ve damar hastalıkları, akciğer hastalıklarından KOAH, bronşit en baş sıradadır. Amfizem, gebelerde erken doğum, düşük ve ani bebek ölümlerine, ağızda ise diş ve dişeti hastalıklarına ve ağız kanserlerine de sebebiyet verdiği kanıtlanmıştır.

Ülkemizde Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarından Koruma ve Denetim Yasası 6 Ekim 2008’de yürürlüğe girmiştir. O tarihten bu yana yasa etkin bir şekilde uygulanamamıştır. Halen, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektör işletmelerde, Cumhuriyet Meclisinde ve hatta hastanelerimizde dahi kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanıldığı bilinmektedir. Söz konusu yasayı uygulamak ve denetlemek Sağlık Bakanlığının yetkisi dahilindedir. Bakanlık mevcut personel sayısıyla onca çabasına rağmen, denetimlerde etkin ve yeterli olamamaktadır.

Dumansız Ada Platformu, Tütün ve Tütün Ürünlerinden Koruma ve Denetim Yasasındaki bazı eksiklik ve çelişkilerin farkında olup, bir süreden beridir yasa üzerinde değişiklik çalışması yürütmektedir. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı’nın bu yasayı revize etmek için oluşturduğu komisyonda görev alacak olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği aracılığı ile aşağıda belirtilen talep, görüş ve önerilerimizi ileteceğiz.

Bu kapsamdaki görüş ve taleplerimiz;

1-Tütün ve tütün ürünlerinden korunma ve denetim yasasının uygulanmasıyla ilgili, Sağlık Bakanlığı yürüteceği etkin mücadelede, başka  kurum ve kuruluşlarla işbirliği kapsamında yasal düzenlemeler yaparak denetim alanını genişletmeli, mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinde kaymakamlıklar ve belediyeler paydaş kurum ve kuruluşlar olarak görev almalıdır.

2- Yasanın, özellikle ve öncelikle sağlık kurumlarında etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve tütün kullanımının tamamen engellenmesine yönelik olarak; yasanın “denetlemeler” kısmındaki 17. maddesine ilişik bir madde ile denetimlerin hastane içinde yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi.

Bu amaçla hastane personelinin görevlendirilmesi ve bu görevlendirilmiş kişilere “tutanak tutma ve ceza makbuzu kesme” yetkisi verilmesini sağlayacak yasal ve idari düzenlemenin yapılması.

3-Sağlık hizmeti veren kamu ve özel kuruluşların girişlerinde (poliklinik girişi, acil servis girişi, hastane ana giriş kapısı vb.) yasanın öngördüğü değişikliğe uygun olarak, bu alanların özel ve farklı boya renk ve çizgilerle sınırlarının belirlenmesi, yasaya aykırı hareket edenlere uygulanacak ceza ile ilgili uyarı levhalarının yerleştirilmesine ilişkin idari düzenlemelerin yapılması.

4- Kamuya ait tüm kapalı alanlarda tütün kullanımını sonlandırmak amacıyla Başbakanlıkla işbirliğine giderek yukarıdaki 2. maddedeki sağlık hizmeti veren kuruluşlarda alınması gereken önlemlerin kamuya ait bakanlık ve kuruluşlarda da uygulanmasının sağlanması.

5- Para cezasını ödemek suretiyle Yasayı ihlal etmeyi sürdüren işletmelerin mükerrer ihlallerde “işletme ruhsatını’’ iptal edecek şekilde yasada yeni düzenleme yapılması.

6- Denetimlerin daha görünür olması açısından,  denetimlerde ceza alan kamu – özel işletmeler (kamu kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, özel teşebbüsler, konaklama ve yiyecek – içecek hizmeti sunan işletmeler vb.) açık isim ve aldıkları cezaların kamuya açık olarak duyurulması.

7-Tütün bağımlılığının ilaç ve başka yöntemlerle  tedavisinin KKTC genelinde daha ulaşılabilir olabilmesi için kamu sağlık sisteminde gerekli altyapı, personel ve eğitim çalışmalarının yapılması.

8-Kamu ve özel iş yerlerine yasanın öngördüğü şekliyle uyarı levhalarının asılması ve denetimlerinin yapılması.

9-Tütün ve Tütün Ürünlerinden Zararlarından Koruma ve Denetim Yasasının 4. Kısım, Tütün Ürünlerine İlişkin Yasaklar ve Sınırlamalar ve Düzenlemeler bölümündeki 9. madde kapsamında tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulmasına ilişkin 2. fıkranın tümüyle iptal edilmesi.

10- “Dumansız tütün ürünü” olarak lanse edilen yeni teknoloji ürünlerin de diğer tütün ve tütün ürünleri kapsamında yasadaki “reklam yasağı” kapsamına alınması ve denetlenmesi, tütün ürünlerinden olan “nargile” nin de kapalı alanda kullanımının denetlenmesi ve şişelerinin üzerinde açıkca görülebilir ve rahatça okunabilir uyarılara yer verilmesi.

11- Sağlık Bakanlığının ayni zamanda Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine giderek okullardaki

eğitim müfredatına türün ve tütün ürünlerinin zararlarını içeren bilgilerin

pedagog ve dil bilimcilerinin görüşü alınarak dahil edilmesi.

Yukarıdaki hususlardaki taleplerimizi kamuoyunun bilgisine sunar, taleplerimizin idare tarafından değerlendirilmesini ve ivedilikle idari ve yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ederiz. Dumansız Ada Platformuna üye sivil toplum örgütleri olarak bizlerin de bu çalışmalara her zaman katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

 

Dumansız Ada Platformu (a)

 

Dt. Ayşe Günbay

(KTTB Yönetim Kurulu Üyesi)

Dumansız Ada Platformuna Katkı Sağlayan Örgütler

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
Akdeniz Yöneticilik Merkezi

Biyologlar Derneği

DAÜ. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

EMAA Akdeniz Avrupa Sanat Derneği
Evrensel Hasta Hakları Derneği

HASDER El Sanatları Merkezi
HASDER Halk Sanatları Derneği
HASDER Halk Sanatları Vakfı
Kanser Hastalarına Yardım Derneği
KAYAD

Kemal Saraçoğlu Vakfı
Kıbrıs Thalassaemia Derneği
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği

Kıbrıs Türk MS Derneği

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu

KUIR
Mesarya Kadınları Derneği
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,

Sağlık    Bilimleri Fakültesi
Yeşil Barış Hareketi

Yakın Doğu Üniversitesi

Prof..Dr. Fisun Yıldız, Girne Üniversitesi

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Özgül Ezgin

Enver Ethemer

Website Security Test