Haberler:
Avrupa Hareketlilik Haftası - 12 Eylül 2019 Perşembe, 13:44
Patlamalar İle İlgili Basın Açıklaması - 12 Eylül 2019 Perşembe, 11:08
Doğal Gaz Konusu, Yapmamız Gerekenler - 09 Eylül 2019 Pazartesi, 11:45
Eşit ve ücretsiz sağlık talebi - 19 Ağustos 2019 Pazartesi, 15:27
Acı Kaybımız (Dr. Erbay Arman) - 19 Ağustos 2019 Pazartesi, 13:00
Bilgilendirme Toplantısı Daveti - 05 Ağustos 2019 Pazartesi, 14:45
Batı Nil Virüsü Hakkında Basın Açıklaması - 27 Temmuz 2019 Cumartesi, 12:36
Acı Kaybımız (Dt. İnci Taşarkan) - 10 Temmuz 2019 Çarşamba, 11:58
Başbakan Ziyaretimiz - 28 Haziran 2019 Cuma, 10:52
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Nedeniyle KTTB Basın Açıklaması

 

Deren Oygar Foto KTTB

 

1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun onayıyla kabul edilen İnsan Hakları Bildirgesi günümüzde insan hakları ile ilgili uluslararası ve ulusal kanun, belge ve düzenlemelerinin  başlangıcı ve temeli kabul edilir.

Bildirgeyle ve daha sonra geliştirilen ve detaylandırılan bugün 80’i aşkın uluslararası ve ulusal yasal çalışma ve belgelerle amaçlanan insanın hak ve özgürlüklerinin tam olarak gerçekleşebileceği bir toplumsal ve uluslararası düzene ulaştırılabilmesidir.

Öyle ki tüm insanlar ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayırım gözetilmeksizin  onur, özgürlük ve haklar anlamında eşittir.

Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz;  Herkesin, herhangi bir suç isnadında bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya hakkı vardır; Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne,  ifade özgürlüğüne,  serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılmaya , herhangi bir ayırım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilmeye, çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olmaya, eğitim hakkına sahiptir.

Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu yerleştirmeli ve barışı koruma yolunda etkin olmalıdır. Herkes kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.

2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayınlanan Kıbrıs’ta İnsan Hakları ile ilgili rapora göre, Kuzey Kıbrıs’ta yasama ve yürütmeyle ilgili yozlaşma ve kayırma; ticari cinsel sömürü ve zorla çalıştırma en sık görülen insan hakları ihlalleri olmakla birlikte; artan şiddet, cinsel taciz, çocuk istismarı, çocuk işçiler, cinsiyet ayrımcılığı ve eşit işe eşit olmayan maaş da göze çarpan diğer sorunlardır.

Ülkemizde bu konuda katetmemiz gereken daha çok uzun bir yol olduğu aşikardır. İnsan haklarının ve özgürlüklerinin tam olarak gerçekleştirilebileceğı bir toplum yaratmak için gerekli olan yasal düzenlemeleri bir an önce yapmalı ve bunlara uymalıyız.

Kıbrıs Türk Tabipleri birliği bir sivil toplum örgütü olarak her zaman insan hakları ile ilgili  hassasiyetini göstermiş olup insan hakları bağlamında ülkemizdeki durumun geliştirilmesi için sorumluluk almaya ve katkıda bulunmaya hazırdır.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Doç. Dr. Düriye Deren Oygar

(Genel Sekreter)

 

 

Website Security Test