• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Sağlıkta Sistem Arayışı ve Sancıları

 

KTTO Logo

 

 

SAĞLIKTA SİSTEM ARAYIŞI VE SANCILARI

 

28-30 Kasım 2013 tarihlerinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin girişimi ve KKTC Sağlık Bakanlığının öncülüğünde bir “Sağlık Çalıştayı” yapılmış ve sonuçları ve hedefleri kamuoyu ile de paylaşılarak kurulması düşünülen sağlık sistemi için çalışmalara başlanmıştı. Çalıştayda belirlenen başlıca ana hedefler şunlar idi:


1)”Maddi manevi anlamda tatmin edecek çalışma ortamının yaratılması, standardizasyon ve otomasyonun oluşturularak denetimin sağlanması için kararlı bir siyasi irade ortaya koyulması, bunun için de gerçekçi nüfus verilerine göre ulusal sağlık politikalarının planlanması, teşkilat yasalarının güncellenmesi, nüfusa göre kadroların yeniden yapılandırılması, sağlık çalışanlarının maaş ve özlük haklarının düzenlenmesi ve sürekli eğitim almalarına imkan tanınması.


2)Genel sağlık sigortası fonunun oluşturulup, zorunlu sağlık sigortasının getirilmesi.


3)Otomasyona geçilmesi.


4)Sağlık bakanlığının reorganizasyonu.


Bu sağlık çalıştayının üzerinden neredeyse 5 yıl geçti. Belirlenen hedeflerin hiçbiri tam anlamıyla uygulamaya koyulamadı.

Halen devlet hastanelerindeki altyapı, teknik teçhizat personel eksikliği, teşkilat yasaları güncellenmemiş durumdadır. Özel çalışan hekimlerin istediği tetkikler, devlet hastanesinde tekrar devlet çalışanı hekimler tarafından istem yapılmadan çalışılamıyorsa, özel hekimlerin yazdıkları reçeteler ayni yöntemle devlet hastanesi hekimlerince onaylanmadan hastalar ilaçlarına erişemiyorsa, reçetesiz ilaç satışının ve ilaç israfının önüne geçilemiyorsa nedeni otomasyona tam anlamı ile geçilememesidir. Özel sektörde patronaj sistemi ile yönetilen hastanelerde çalışan hekimlerin çalışma şartları için gerekli yasal yaptırımlar ve optimal çalışma şartları için girişimler halen görmezden gelinmekte ve bu merkezlerde çalışan hekimler baskı altında çalışmaya devam etmektedirler.

Bir ülkenin nüfusu bilinirse; Hekim sayısı, yatak sayısı, ameliyathane sayısı ve sağlığa ayrılan bütçe (ideal bütçe %12)  planlanarak, sağlık sistemi kurgulanmasına başlana bilinir. Aksi halde yarım yamalak otomasyon, yarım yamalak genel sağlık sigortası girişimleri(kısmi genel sağlık sigortası), yarım yamalak sürekli eğitim planlamaları ile altyapı, teçhizat ilaç, personel ihtiyacı planlanamaz, sistem inşa edilemez.

Sağlıkta daha planlı, daha huzurlu, hem sağlık hizmeti sunanların, hem de hizmeti alanların mutlu olduğu günlere ulaşmak dileğiyle...

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (a)

 

Dr. Mustafa Taşçıoğlu

        (Başkan)

 

 

 

Website Security Test