• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Artık Yeter...Biraz Huzur İstiyoruz.

 

kttb logo

 

ARTIK YETER. BİRAZ HUZUR İSTİYORUZ

 

Geçmiş dönemlerde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yaptığı çalışmalar bildiriler ve çalıştaylarda özellikle  Genel Sağlık Sigortası Yasası ve Döner Sermaye Yasası  gibi bazı yasal çalışmalar eş zamanlı tamamlanmadan sağlıkta ileriye doğru gidilemeyeceği yönündeydi. Mevcut zaman biriminde maalesef hedef haline konulan bu çalışmaların hiç biri murat edinilen noktaya gelmiş değildir. Özel sektöre yapılan yatırımlar neticesinde devlet kurumlarının, hastanelerin alt yapı eksiklikleri daha fazla dikkat çekmektedir. Vatandaş daha düzenli ortamlarda sağlık hizmeti almayı talep etmektedir. Devlete artan talep hastaların özel hastanelere sevkini artırmakta ancak bu konu ile ilgili olarak da hala daha sürdürülebilir düzenlemeler yapılamamıştır.

Vatandaş üzerinde olduğu gibi sağlık camiası üzerinde de özellikle son zamanlardaki ekonomik yükün artması ile bir takım geçim sıkıntıları artmaktadır. Özellikle kamu hekimleri son bir yıl içerisinde klinikleri kapatmışlar, birçok yeni düzenlemeler yapılmış, tüzükler hazırlanarak protokoller imzalanmış ve kamudaki deprem bir nebze olsun kontrol altına alınmıştır. Bu gelişmelerden sağlıktaki hiçbir kesim memnun olmamıştır. Hal böyle iken, hastanelerin alt yapılarında ve özellikle özlük haklarında hiçbir ciddi değişiklik yapmadan yeni yeni oturmuş bu dengeler üzerinden yeni açılımlar yapmaya çalışmak, ciddi sorunlara sebep olabilecek potansiyele sahiptir. Hekimlerin kamu hastanelerinde poliklinik yapması sonrası cerrahi müdahaleleri özel hastanelerde yapması gibi bir açılım hem hastaları hem de hekimleri memnun etmeyecek bir açılımdır. Aynı zamanda ciddi spekülasyonlara da gebedir. Bu uygulama kısmen da olsa yakın bir tarihte uygulanmış ancak ne hastaları ne de hekimleri memnun etmiş ve vazgeçilmiştir.

Kısmi olarak Sosyal Sigortalar Kurumu’nun özel hekimlere açılacak olması, fikir olarak özel hekimleri memnun etme açısından bir adım olmakla birlikte bunun finansmanının nasıl sağlanacağının netlik kazanması çok önemlidir.

Son alınan anayasa mahkemesi kararı kamu hekimlerinin 7/24 çalışabileceği yönündedir. Hiçbir kamu görevlisi angarya çalıştırılamayacağına göre devletin hekimlere hasta bakacağı ortamı sağlaması gerektiğini emretmektedir.

Son zamanlarda hastanelerde yapılan alt yapı çalışmalarının devletin özel hastanelerde uyguladığı tüzüklere dahi uymadığı gözlenmektedir. Mevcut durumlarda herhangi bir kayda değer değişiklik yapılmamışken, ülkede geçim şartlarının giderek zorlaştığı bir ortamda hekimlere alt yapısı düzgün olmayan yeterli ve yasal düzenlemeler yapılmamış ortamlarda hasta bakma hakkını tanımak yeni bir dönem olmaktan uzaktır ve ciddi problemlere gebedir. Bakanlığın bu konu ile ilgili görüşlerini tekrardan gözden geçirmesini tavsiye ederiz.

 

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Kenan Arifoğlu

    (Başkan)

 

 

Website Security Test