• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'ne ilişkin Dumansız Ada Platformu Basın Bildirisi

 

dunya tutunsuz gunu

 

Bizler, Dumansız Ada Platformu olarak, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin girişimiyle, 35 sivil toplum örgütü ve 4 üniversitenin  desteklediği bir sivil toplum hareketiyiz. Ülkemizde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını caydırıcı kılmak ve uygulamaların denetlenmesini düzenleyecek çağdaş bir yasa talebiyle 2007 Mayısında yola çıktık.

Bu kapsamda toplumumuzda farkındalık yaratma faaliyetleri düzenledik ve karar vericileri, yasa yapıcıları bu yönde etkilemek için lobi faaliyetleri yürüttük. 6 Ekim 2008 tarihinde,  44/ 2008 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim” Yasası Cumhuriyet Meclisi’ndeki milletvekillerin oy birliği ile geçerek yürürlüğe girdi.

Dumansız Ada Platformu, tütün ve tütün ürünleri kullanımını caydırıcı kılmayı ve kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını denetlemeyi hedefleyen bu yasanın uygulamada çeşitli sebeplerle etkili sonuç vermediğini görmekte ve halk sağlığının korunması açısından bu durumu endişe verici bulmaktadır. Bir yandan tütün ürünü kullanan bireyleri bırakmaya özendiren politikaların eksikliği, kapalı ortamlarda kullanımı yasaklanan tütün ve türün ürünlerinin  sıkı denetiminin Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin  son üç aydaki sıkı denetimine karşın, denetim  çalışmalarının yeterli sayıda denetimi yapacak personeli olmaması nedeniyle etkin, yaygın ve görünür olmayışını bunun başlıca nedenleri arasında görmekteyiz. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinin bu nedenle hızla denetimlerini sadece merkezlerde değil, diğer bölgelerde de yürütebilecek teşkilatını kurmasını arzulamaktayız.

Kamusal alanlarda, kamu binalarında, ikram ve eğlence sektöründeki kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünü kullanılarak işletme sahipleri ve bireyler tarafından yasa ihlal edilmektedir. İkram ve eğlence sektöründe kapalı alanlarda “nargile” kullanımı popüler hale gelmiştir. Yasaya rağmen yüksek öğrenim kurumlarında tütün ürünü satışı yapıldığı gözlemlenmektedir.

Bu durum, kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünleri kullanan ve kullanmayan yurttaşlar arasında ciddi bir huzursuzluk kaynağı olmaya devam etmektedir.  Yasaya uymak hem işletme sahipleri, hem de bireylerin sorumluluğu olup, birbirinin haklarına saygı konularında ne yazık ki toplumsal barışın yara aldığına inanıyoruz.

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıyla önlenebilir hastalık ve ölümlere dikkat çekebilmek için Dünya Sağlık Örgütü her yılın 31 Mayıs Gününü Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan ederek, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekilen etkinliklerle bu günü kutlamayı önerdi. 

Tütün ve tütün ürünü tüketiminin ve sigara dumanına maruz kalmanın, ölüme, hastalıklara ve sakatlıklara neden olduğu bilimsel bir gerçektir.  Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün kullanımı ve pasif sigara dumanından etkilenmek kalp hastalıkları nedeni ile olan ölümlerin % 12’sinden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin nedenleri arasında tütün kullanımı, hipertansiyondan sonra ikinci sırada gelen risk faktörüdür. Tütün kullanımı küresel düzeyde her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor ve bu sayının 900 bin kadarı tütün ve tütün ürünü içmeyen ancak dumanından pasif olarak etkilenen kişilere aittir. Maalesef, tütün ve tütün ürünü kullanan her 2 kişiden biri bu nedenle yaşamını yitiriyor. Her gün 14 bin kişi ve her 6.5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayata veda ediyor. Dünyada tütün kullananların sayısı 1 milyarın üzerindedir. Akciğer kanser ölümlerinin % 71'i, diğer kanserlerden ölümlerin %20-30'u tütün kullanımına bağlı olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ülkelere, “sigara kullanımına daha iyi bir alternatif gibi piyasaya sürülen Elektronik Sigara kullanımı konusunda, satışının ve kullanımının yasaklanmasını, reklamının yapılmamasını önermektedir.

Halk sağlığının korunması için ülkemizde bu konuda ulusal stratejilerin oluşturulmasına mutlak surette ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Ülkemizde tütün tüketimine ilişkin  veriler toplanmalı ve analiz edilmelidir. Tütün kullanımının halk sağlığına yarattığı risklere dikkat çeken farkındalık çalışmaları artırılmalıdır. Dumansız Ada Platformu, tütün tüketimin azaltılması için tütün ürünlerine konan vergilerin artırılmasını talep etmektedir.

Dumansız Ada Platformu olarak Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve konuya duyarlı tüm sivil toplum örgütleri, üniversitelerimiz, kurum ve kuruluş ve kişilerle işbirliğimizi artırarak kararlı çalışmalarımızı sürdürme niyetindeyiz. Mevcut yasadaki eksikliklerin giderilmesi, İdarenin denetim yetkilerinin güçlendirilmesi, kullanıcıları bırakmaya teşvik eden destek mekanizmalarının oluşturulması yönündeki çabalara siyasi iradenin sahip çıkmasını talep ederiz. Dumansız Ada Platformu, bu konudaki çalışmalara destek vermeye hazırdır.

Platformun destekçileri olarak bizler, halkımızın ve gelecek nesillerimizin sağlığının korunmasına yönelik hak ve sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu belirtiriz.

Bu bilinçle, ülkemizi yönetenlerden yasanın tam ve etkin uygulanması, tütün kullanımından vazgeçmeyi teşvik eden destek mekanizmalarının oluşturulması ve denetimlerin etkin bir hale getirilmesi konularında güçlü bir irade göstermelerini talep ederiz. Bu yöndeki çalışmalara toplumsal desteğin artırılması için faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi bildiririz.

 

Dumansız Ada Platformuna Destekleyenler:

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

AKDER (Akçay Kültür ve Sanat Derneği)

Akova Kadınlar Derneği

Biyologlar Derneği

Çevre Mühendisleri Odası

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği

EMAA (Akdeniz Avrupa Sanat Derneği)

Girne Amerikan Üniversitesi

Evrensel Hasta Hakları Derneği

Feminist Öğretmen İnisiyatifi

HASDER (Halk Sanatları Vakfı)

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği

KAYDER (Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği)

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

Kıbrıs  Türk Diyetisyenler Birliği

Kıbrıs  Türk Eczacılar Birliği

Kıbrıs  Türk Fizyoterapistler Birliği

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği

Kıbrıs  Türk Multibl Skleroz Derneği

Kıbrıs  Türk Ortopedik Özürlüler Derneği

Kıbrıs  Türk Paramedikler Derneği

Kıbrıs  Türk Radyograferler Derneği

Kıbrıs  Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Kıbrıs Yeşilay Derneği

KİKEV (Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı)

KUIR Kıbrıs Derneği

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu

Lefke Avrupa Üniversitesi

MAGEM (Mağusa Gençlik Merkezi)

Mesarya Kadınları İnisiyatifi

Sivil Toplum Örgütleri Koalisyon Platformu

Temiz Toplum Derneği

Thalassaemia Derneği

Tıp - İş

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği

Yeşil Barış Hareketi

 

Website Security Test