Haberler:
Dünya Diyabet Günü - 13 Kasım 2018 Salı, 11:07
Şiddet Bir Halk Sağlığı Sorunudur. - 05 Kasım 2018 Pazartesi, 15:33
Türk Dişhekimleri Birliği - 22 Ekim 2018 Pazartesi, 14:11
Tramva Yönetim Kursu ve TADT IKYD Kursu - 18 Ekim 2018 Perşembe, 10:07
KTTB XXII. Olağan Genel Kurulu Daveti - 11 Ekim 2018 Perşembe, 14:17
KTTO 8. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti - 29 Eylül 2018 Cumartesi, 17:37
Komplikasyon mu ? Malpraktis mi ? - 20 Eylül 2018 Perşembe, 13:57
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Hasta Hakları Hakkında

hasta haklarikttb

 

Hastaların kendi veya yakınlarının izni olmadan sağlıkla ilgili bilgilerinin herhangi bir ortamda paylaşılması bir hasta hakları ihlalidir. Bu konu ile ilgili düzenlemelerin diğer tüm sağlıkla ilgili yasalarla birlikte ivedilikle düzenlenmesi gerekmektedir.

Bunun dışında bilimsel verilere dayandırılmayan herhangi bir istatistiksel çalışma yapılmadan basına sunulan tıbbi açıklamalar toplumu gereksiz yere rahatsız etmekte bazen de komik durumlara sebep olmaktadır. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak,  konuyla ilgili olarak bir hatırlatma yapar gerekli hassasiyetin gösterileceğini ümit ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Kenan Arifoğlu

  (Başkan)